Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו חיות-מנייר

0 הצבעות
1 תשובה

איך להכין אוריגמי פינגווין מנייר? איך להכין פינגווין מנייר ברמה שמתאימה לילדים, למתחילים ומתקדמים

איך מכינים פינגווין מנייר?, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה של הכנת פינגווין מנייר? אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי פיל מנייר? איך להכין פיל מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין פיל מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת אוריגמי של פיל, אשמח לדגמים שונים של פילים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי פרפר מנייר? איך להכין פרפר מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין פרפר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת אוריגמי של פרפר, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 13 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי עכביש מנייר? איך לעשות עכביש מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עכביש מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה להכנת אוריגמי של עכביש, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך מכינים אוריגמי עקרב מנייר? איך לעשות עקרב מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עקרב מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של עקרב, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי עכבר מנייר? איך להכין עכבר מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עכבר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת עכבר, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי עטלף מנייר? איך להכין עטלף מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עטלף מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת עטלף, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי עגור מנייר? איך להכין עגור מנייר שמתאים לילדים, למתחילים ומתקדמים

רוצה להכין עגור מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת עגור, אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי סוס ים מנייר? איך מכינים אוריגמי של סוס ים מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין סוס ים מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת סוסי ים, אשמח לדגמים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי סוס מנייר? איך מכינים אוריגמי של סוסים מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין סוס מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת סוסים? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי נשר מנייר? איך מכינים אוריגמי של נשר מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין נשר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת נשר? אשמח לדגמים שונים של נשרים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי נמר מנייר? איך מכינים אוריגמי של נמר מנייר שמתאים לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין נמר מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת נמר? אשמח לדגמים שונים של נמרים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי נחש מנייר? איך מכינים נחש מנייר? לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין נחש מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של נחש? אשמח לדגמים שונים של נחשים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 12 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי של כלב ים מנייר? איך מכינים כלב ים מנייר? לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין כלב ים מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת כלב ים? אשמח לדגמים שונים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 11 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך לעשות אוריגמי של כלב מנייר? איך מכינים כלב מנייר? לילדים, מתחילים ומתקדמים

רוצה להכין כלב מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת כלב? אשמח לדגמים שונים של כלבים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 11 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך עושים אוריגמי של ינשוף מנייר? איך מכינים ינשוף מנייר?

רוצה להכין ינשוף מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת ינשוף? אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך עושים אוריגמי של יונה מנייר? איך מכינים יונה מנייר?

רוצה להכין יונה מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת יונה? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך עושים אוריגמי של טווס? צריכה רמה שמתאימה לילדים, למתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של טווסים יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין טווס מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת טווס? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך עושים אוריגמי של חילזון? צריכה רמה שמתאימה לילדים, למתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של חלזונות יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין חילזון מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת חילזון? אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

איך עושים אוריגמי של תוכי? צריכה רמה שמתאימה לילדים, למתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של תוכים יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין תוכי מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת תוכי? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

שאלה נשאלה ב- 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה על ידי שושנה בר (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...