Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו חלבון

0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש ב100 גרם גבינה בולגרית?

מה איכות החלבון של גבינה בולגרית?

שאלה נשאלה ב- 14 מאי, 2016 בקטגוריית מזון על ידי ליאור
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בכף פרג?

מה איכות החלבון של פרג?

שאלה נשאלה ב- 14 מאי, 2016 בקטגוריית מזון על ידי ליאור
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש ב100 גרם סייטן?

מה איכות החלבון של סייטן?

שאלה נשאלה ב- 14 מאי, 2016 בקטגוריית מזון על ידי ליאור
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשקד, כמה חלבונים יש בשקד? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשקד, כמה חלבונים יש בשקד? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשעועית מש, כמה חלבונים יש בשעועית מש? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשעועית מש, כמה חלבונים יש בשעועית מש? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשעועית שחורה, כמה חלבונים יש בשעועית שחורה? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשעועית שחורה, כמה חלבונים יש בשעועית שחורה? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשעועית ירוקה, כמה חלבונים יש בשעועית ירוקה? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשעועית ירוקה, כמה חלבונים יש בשעועית ירוקה? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בטונה בשמן, כמה חלבונים יש בטונה בשמן? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בטונה בשמן, כמה חלבונים יש בטונה בשמן? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשיבולת שועל מבושלת, כמה חלבונים יש בשיבולת שועל מבושלת? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשיבולת שועל מבושלת, כמה חלבונים יש בשיבולת שועל מבושלת? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשיבולת שועל לא מבושלת, כמה חלבונים יש בשיבולת שועל לא מבושלת? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשיבולת שועל לא מבושלת, כמה חלבונים יש בשיבולת שועל לא מבושלת? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשומר, כמה חלבונים יש בשומר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשומר, כמה חלבונים יש בשומר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשוקולד, כמה חלבונים יש בשוקולד? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשוקולד, כמה חלבונים יש בשוקולד? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשוקו, כמה חלבונים יש בשוקו? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשוקו, כמה חלבונים יש בשוקו? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשומשום, כמה חלבונים יש בשומשום? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשומשום, כמה חלבונים יש בשומשום? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בשוק של עוף, כמה חלבונים יש בשוק של עוף? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בשוק של עוף, כמה חלבונים יש בשוק של עוף? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בקציצת בשר, כמה חלבונים יש בקציצת בשר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בקציצת בשר, כמה חלבונים יש בקציצת בשר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בפשתן, כמה חלבונים יש בפשתן? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בפשתן, כמה חלבונים יש בפשתן? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בפסטרמה הודו, כמה חלבונים יש בפסטרמה הודו? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בפסטרמה הודו, כמה חלבונים יש בפסטרמה הודו? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בפסטרמה דלת שומן, כמה חלבונים יש בפסטרמה דלת שומן? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בפסטרמה דלת שומן, כמה חלבונים יש בפסטרמה דלת שומן? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בפנקייק, כמה חלבונים יש בפנקייק? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בפנקייק, כמה חלבונים יש בפנקייק? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 7 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...