Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו ירקות

0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי מיובש - כמה קלוריות יש בברוקולי מיובש

כמה קלוריות יש בברוקולי מיובש?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי קפוא לאחר בישול ללא תוספת שומן בבישול

כמה קלוריות יש בברוקולי קפוא לאחר בישול ללא תוספת שומן בבישול?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי לאחר בישול ללא תוספת שומן בבישול

כמה קלוריות יש בברוקולי לאחר בישול ללא תוספת שומן בבישול?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי טרי לאחר בישול ללא תוספת שומן בבישול

כמה קלוריות יש בברוקולי טרי לאחר בישול ללא תוספת שומן בבישול?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי טרי עם קליפה וגבעול - כמה קלוריות יש בברוקולי טרי עם קליפה וגבעול

כמה קלוריות יש בברוקולי טרי עם קליפה וגבעול?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי מטוגן בשמן סויה עם ציפוי - כמה קלוריות יש בברוקולי מטוגן בשמן סויה עם ציפוי

כמה קלוריות יש בברוקולי מטוגן בשמן סויה עם ציפוי?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי מבושל עם שמן סויה - כמה קלוריות יש בברוקולי מבושל עם שמן סויה

כמה קלוריות יש בברוקולי מבושל עם שמן סויה?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברוקולי מבושל עם מרגרינה - כמה קלוריות יש בברוקולי מבושל עם מרגרינה

כמה קלוריות יש בברוקולי מבושל עם מרגרינה?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
2 תשובות

קלוריות פרח ברוקולי - כמה קלוריות יש בפרח ברוקולי

כמה קלוריות יש בברוקולי טרי?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל מיובש - כמה קלוריות יש בבצל מיובש

כמה קלוריות יש בבצל מיובש?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות טבעות בצל - כמה קלוריות יש בטבעות בצל

כמה קלוריות יש בטבעות בצל של שף הים, תפוד?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות אבקת בצל - כמה קלוריות יש באבקת בצל

כמה קלוריות יש באבקת בצל?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל פנינה משומר בקופסא של בני דרום, בית השיטה

כמה קלוריות יש בבצל פנינה משומר בקופסא של בני דרום, בית השיטה?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל פנינה קפוא לאחר בישול - כמה קלוריות יש בבצל פנינה קפוא לאחר בישול

כמה קלוריות יש בבצל פנינה קפוא לאחר בישול?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל פנינה טרי או משומר כולל כבוש לאחר בישול

כמה קלוריות יש בבצל פנינה טרי או משומר כולל כבוש לאחר בישול?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל פנינה מבושל - כמה קלוריות יש בבצל פנינה מבושל

כמה קלוריות יש בבצל פנינה מבושל?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי מידע על קלוריות (83.1k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל על האש עם שמן סויה - כמה קלוריות יש בבצל על האש עם שמן סויה

כמה קלוריות יש בבצל על האש עם שמן סויה?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל ממולא אורז ובשר בקר ברסק עגבניות ושמן סויה

כמה קלוריות יש בבצל ממולא אורז ובשר בקר ברסק עגבניות ושמן סויה?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל ממולא אורז ברסק עגבניות ושמן סויה - כמה קלוריות יש בבצל ממולא אורז ברסק עגבניות ושמן סויה

כמה קלוריות יש בבצל ממולא אורז ברסק עגבניות ושמן סויה?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בצל מטוגן מיובש, אסם - כמה קלוריות יש בבצל מטוגן מיובש, אסם

כמה קלוריות יש בבצל מטוגן מיובש, אסם?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי דביר (10.2k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...