Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו רשימת-טלפונים-של-קיבוצים

0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ גבעת ברנר טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ גבעת ברנר! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ גבעת ברנר אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ גבעת ברנר.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ תל קציר טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ תל קציר! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ תל קציר אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ תל קציר.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ תל יצחק טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

מנסה למצוא את הטלפון של קיבוץ תל יצחק, טלפון מזכירות או טלפון של איש קשר אחר בקיבוץ. אם קיים ספר טלפונים או אלפון של הקיבוץ זה עדיף.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ תל יוסף טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

מנסה למצוא את הטלפון של קיבוץ תל יוסף, טלפון מזכירות או טלפון של איש קשר אחר בקיבוץ. אם קיים ספר טלפונים או אלפון של הקיבוץ זה עדיף.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רשל (3.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ תובל טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ תובל! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ תובל אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ תובל.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רשל (3.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שריד טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

מנסה למצוא את הטלפון של קיבוץ שריד, טלפון מזכירות או טלפון של איש קשר אחר בקיבוץ. אם קיים ספר טלפונים או אלפון של הקיבוץ זה עדיף.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי משה (10.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שפיים טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

מנסה למצוא את הטלפון של קיבוץ שפיים, טלפון מזכירות או טלפון של איש קשר אחר בקיבוץ. אם קיים ספר טלפונים או אלפון של הקיבוץ זה עדיף.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שער העמקים טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

מנסה למצוא את הטלפון של קיבוץ שער העמקים, טלפון מזכירות או טלפון של איש קשר אחר בקיבוץ. אם קיים ספר טלפונים או אלפון של הקיבוץ זה עדיף.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שער הגולן טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ שער הגולן! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ שער הגולן אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ שער הגולן.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רשל (3.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שעלבים טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

מנסה למצוא את הטלפון של קיבוץ שעלבים, טלפון מזכירות או טלפון של איש קשר אחר בקיבוץ. אם קיים ספר טלפונים או אלפון של הקיבוץ זה עדיף.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שניר טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ שניר! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ שניר אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ שניר.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שמרת טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

אני צריך את הטלפון של מזכירות קיבוץ שמרת וטלפונים של עסקים שונים. מישהו יכול לציין כאן את הטלפון של מזכירות הקיבוץ או אם יש ספר טלפונים של קיבוץ שמרת זה יהיה יותר טוב. תודה רבה לעונים :-)

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רשל (3.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שמיר טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

אני צריך את הטלפון של מזכירות קיבוץ שמיר וטלפונים של עסקים שונים. מישהו יכול לציין כאן את הטלפון של מזכירות הקיבוץ או אם יש ספר טלפונים של קיבוץ שמיר זה יהיה יותר טוב. תודה רבה לעונים :-)

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי משה (10.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שלוחות טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ שלוחות! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ שלוחות אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ שלוחות.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שומרייה טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ שומרייה! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ שומרייה אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ שומרייה.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי משה (10.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שובל טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

אני צריך את הטלפון של מזכירות קיבוץ שובל וטלפונים של עסקים שונים. מישהו יכול לציין כאן את הטלפון של מזכירות הקיבוץ או אם יש ספר טלפונים של קיבוץ שובל זה יהיה יותר טוב. תודה רבה לעונים :-)

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רשל (3.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שדות ים טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ שדות ים! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ שדות ים אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ שדות ים.

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי ראובן (10.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שדה נחמיה טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

אני צריך את הטלפון של מזכירות קיבוץ שדה נחמיה וטלפונים של עסקים שונים. מישהו יכול לציין כאן את הטלפון של מזכירות הקיבוץ או אם יש ספר טלפונים של קיבוץ שדה נחמיה זה יהיה יותר טוב. תודה רבה לעונים :-)

שאלה נשאלה ב- 17 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שדה נחום טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ שדה נחום! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ שדה נחום אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ שדה נחום.

שאלה נשאלה ב- 16 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי ראובן (10.7k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קיבוץ שדה יואב טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

דחוף! טלפון מזכירות קיבוץ שדה יואב! אם אתם יכולים לציין קישור לספר טלפונים של קיבוץ שדה יואב אז זה יהיה מצויין כי אני צריך טלפונים של אנשים נוספים בקיבוץ שדה יואב.

שאלה נשאלה ב- 16 יוני, 2014 בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי דביר (10.2k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...