Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו שימושים-אתנובוטניים

0 הצבעות
5 תשובות

פעילות צמחי מרפא, רשימה של פעילויות פיסיולוגיות והצמחים שגורמים לפעילויות אלו

ראיתי שהאתר מכיל שאלות ותשובות רבות בנושאי צמחי מרפא ושימושים שונים של צמחים. האם קיימת רשימה שמסכמת את כל הפעילויות השונות שנגרמות ע"י הצמחים השונים?

שאלה נשאלה ב- 5 נובמבר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Lassitude?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Lassitude שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Gallstones?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Gallstones שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Tumor in the hand?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Tumor in the hand שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Proteolytic?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Proteolytic שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Narcosis?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Narcosis שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Antidote for brassica poisonin?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Antidote for brassica poisonin שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Gingivosis?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Gingivosis שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Antidote for Iodine poisoning?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Antidote for Iodine poisoning שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Antidote for bromine poisoning?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Antidote for bromine poisoning שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Lactorrhea?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Lactorrhea שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Antidote for varnish poisoning?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Antidote for varnish poisoning שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Saddle-Sore?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Saddle-Sore שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Meloncholia?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Meloncholia שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Rubella?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Rubella שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Seasickness?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Seasickness שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Preventing hunger ?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Preventing hunger שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Anhydrotic?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Anhydrotic שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Megalohepaty?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Megalohepaty שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה זה Arthrosis?

 ניתקלתי במונח הזה באנגלית Arthrosis שמציין שימוש אתנובוטני בצמח מישהו יודע למה בדיוק הכוונה? תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2015 בקטגוריית אתנובוטניקה על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...