Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו סיומות-אינטרנט

0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט זימבבואה, מהי סיומת האינטרנט של זימבבואה

 מה סיומת האינטרנט של זימבבואה? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לזימבבואה, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט זמביה, מהי סיומת האינטרנט של זמביה

 מה סיומת האינטרנט של זמביה? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לזמביה, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט תימן, מהי סיומת האינטרנט של תימן

 מה סיומת האינטרנט של תימן? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לתימן, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט סהרה המערבית, מהי סיומת האינטרנט של סהרה המערבית

 מה סיומת האינטרנט של סהרה המערבית? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לסהרה המערבית, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט ואליס ופוטונה, מהי סיומת האינטרנט של ואליס ופוטונה

 מה סיומת האינטרנט של ואליס ופוטונה? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לואליס ופוטונה, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט איי הבתולה של ארצות הברית, מהי סיומת האינטרנט של איי הבתולה של ארצות הברית

 מה סיומת האינטרנט של איי הבתולה של ארצות הברית? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאיי הבתולה של ארצות הברית, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט וייטנאם, מהי סיומת האינטרנט של וייטנאם

 מה סיומת האינטרנט של וייטנאם? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לוייטנאם, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט ונצואלה, מהי סיומת האינטרנט של ונצואלה

 מה סיומת האינטרנט של ונצואלה? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לונצואלה, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט ונואטו, מהי סיומת האינטרנט של ונואטו

 מה סיומת האינטרנט של ונואטו? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לונואטו, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט אוזבקיסטן, מהי סיומת האינטרנט של אוזבקיסטן

 מה סיומת האינטרנט של אוזבקיסטן? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאוזבקיסטן, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט אורוגוואי, מהי סיומת האינטרנט של אורוגוואי

 מה סיומת האינטרנט של אורוגוואי? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאורוגוואי, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט שמורות הטבע של ארצות הברית באיי האוקיינוס השקט, מהי סיומת האינטרנט של שמורות הטבע של ארצות הברית באיי האוקיינוס השקט

 מה סיומת האינטרנט של שמורות הטבע של ארצות הברית באיי האוקיינוס השקט? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לשמורות ... האוקיינוס השקט, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט אנגליה, מהי סיומת האינטרנט של אנגליה (הממלכה המאוחדת)

 מה סיומת האינטרנט של אנגליה? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאנגליה, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט ארצות הברית, מהי סיומת האינטרנט של ארצות הברית

 מה סיומת האינטרנט של ארצות הברית? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לארצות הברית, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט איחוד האמירויות הערביות, מהי סיומת האינטרנט של איחוד האמירויות הערביות

 מה סיומת האינטרנט של איחוד האמירויות הערביות? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאיחוד האמירויות הערביות, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט אוקראינה, מהי סיומת האינטרנט של אוקראינה

 מה סיומת האינטרנט של אוקראינה? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאוקראינה, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט אוגנדה, מהי סיומת האינטרנט של אוגנדה

 מה סיומת האינטרנט של אוגנדה? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאוגנדה, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט טובאלו, מהי סיומת האינטרנט של טובאלו

 מה סיומת האינטרנט של טובאלו? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לטובאלו, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט איי טרקס וקייקוס, מהי סיומת האינטרנט של איי טרקס וקייקוס

 מה סיומת האינטרנט של איי טרקס וקייקוס? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לאיי טרקס וקייקוס, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סיומת אינטרנט טורקמניסטן, מהי סיומת האינטרנט של טורקמניסטן

 מה סיומת האינטרנט של טורקמניסטן? הכוונה לקוד שנמצא בסוף שמות דומיינים המשוייכים לטורקמניסטן, כמו בדומיינים ישראלים שמסתיימים ב-".il"

שאלה נשאלה ב- 10 נובמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...