Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו שפות-של-מדינות

0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בטג'יקיסטן? מהי השפה המדוברת של טג'יקיסטן?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בטג'יקיסטן? ממה שאני יודע הרי שבטג'יקיסטן מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בטג'יקיסטן ואיזו נחשבת כשפה רשמית בטג'יקיסטן?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בטאיוואן? מהי השפה המדוברת של טאיוואן?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בטאיוואן? ממה שאני יודע הרי שבטאיוואן מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בטאיוואן ואיזו נחשבת כשפה רשמית בטאיוואן?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסוריה? מהי השפה המדוברת של סוריה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסוריה? ממה שאני יודע הרי שבסוריה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסוריה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסוריה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בשבדיה? מהי השפה המדוברת של שבדיה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בשבדיה? ממה שאני יודע הרי שבשבדיה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בשבדיה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בשבדיה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסורינאם? מהי השפה המדוברת של סורינאם?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסורינאם? ממה שאני יודע הרי שבסורינאם מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסורינאם ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסורינאם?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסודאן? מהי השפה המדוברת של סודאן?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסודאן? ממה שאני יודע הרי שבסודאן מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסודאן ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסודאן?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסנט וינסנט והגרנדינים? מהי השפה המדוברת של סנט וינסנט והגרנדינים?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסנט וינסנט והגרנדינים? ממה שאני יודע הרי שבסנט וינסנט והגרנדינים מדברים מספר שפות, ... בסנט וינסנט והגרנדינים ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסנט וינסנט והגרנדינים?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסרי לנקה? מהי השפה המדוברת של סרי לנקה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסרי לנקה? ממה שאני יודע הרי שבסרי לנקה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסרי לנקה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסרי לנקה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים באיי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים? מהי השפה המדוברת של איי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באיי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים? ממה שאני יודע הרי שבאיי ג'ורג'יה הדרומית ... ואיזו נחשבת כשפה רשמית באיי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בדרום אפריקה? מהי השפה המדוברת של דרום אפריקה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בדרום אפריקה? ממה שאני יודע הרי שבדרום אפריקה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בדרום אפריקה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בדרום אפריקה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים באיי שלמה? מהי השפה המדוברת של איי שלמה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באיי שלמה? ממה שאני יודע הרי שבאיי שלמה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת באיי שלמה ואיזו נחשבת כשפה רשמית באיי שלמה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסלובניה? מהי השפה המדוברת של סלובניה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסלובניה? ממה שאני יודע הרי שבסלובניה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסלובניה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסלובניה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסינגפור? מהי השפה המדוברת של סינגפור?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסינגפור? ממה שאני יודע הרי שבסינגפור מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסינגפור ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסינגפור?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסיישל? מהי השפה המדוברת של סיישל?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסיישל? ממה שאני יודע הרי שבסיישל מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסיישל ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסיישל?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסרביה? מהי השפה המדוברת של סרביה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסרביה? ממה שאני יודע הרי שבסרביה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסרביה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסרביה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בערב הסעודית? מהי השפה המדוברת של ערב הסעודית?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בערב הסעודית? ממה שאני יודע הרי שבערב הסעודית מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בערב הסעודית ואיזו נחשבת כשפה רשמית בערב הסעודית?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסאו טומה ופרינסיפה? מהי השפה המדוברת של סאו טומה ופרינסיפה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסאו טומה ופרינסיפה? ממה שאני יודע הרי שבסאו טומה ופרינסיפה מדברים מספר שפות, אז מי ... השפה המדוברת בסאו טומה ופרינסיפה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסאו טומה ופרינסיפה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסן מרינו? מהי השפה המדוברת של סן מרינו?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסן מרינו? ממה שאני יודע הרי שבסן מרינו מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסן מרינו ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסן מרינו?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסמואה? מהי השפה המדוברת של סמואה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסמואה? ממה שאני יודע הרי שבסמואה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסמואה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסמואה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסן פייר ומיקלון? מהי השפה המדוברת של סן פייר ומיקלון?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסן פייר ומיקלון? ממה שאני יודע הרי שבסן פייר ומיקלון מדברים מספר שפות, אז מי שיודע ... השפה המדוברת בסן פייר ומיקלון ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסן פייר ומיקלון?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...