Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו שפות-של-מדינות

0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסן מרטן? מהי השפה המדוברת של סן מרטן?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסן מרטן? ממה שאני יודע הרי שבסן מרטן מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסן מרטן ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסן מרטן?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסנט לוסיה? מהי השפה המדוברת של סנט לוסיה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסנט לוסיה? ממה שאני יודע הרי שבסנט לוסיה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסנט לוסיה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסנט לוסיה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסנט קיטס ונוויס? מהי השפה המדוברת של סנט קיטס ונוויס?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסנט קיטס ונוויס? ממה שאני יודע הרי שבסנט קיטס ונוויס מדברים מספר שפות, אז מי שיודע ... השפה המדוברת בסנט קיטס ונוויס ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסנט קיטס ונוויס?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בסן ברתלמי? מהי השפה המדוברת של סן ברתלמי?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בסן ברתלמי? ממה שאני יודע הרי שבסן ברתלמי מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בסן ברתלמי ואיזו נחשבת כשפה רשמית בסן ברתלמי?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים ברואנדה? מהי השפה המדוברת של רואנדה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים ברואנדה? ממה שאני יודע הרי שברואנדה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת ברואנדה ואיזו נחשבת כשפה רשמית ברואנדה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
3 תשובות

מה מדברים ברוסיה? מהי השפה המדוברת של רוסיה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים ברוסיה? ממה שאני יודע הרי שברוסיה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת ברוסיה ואיזו נחשבת כשפה רשמית ברוסיה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים ברומניה? מהי השפה המדוברת של רומניה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים ברומניה? ממה שאני יודע הרי שברומניה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת ברומניה ואיזו נחשבת כשפה רשמית ברומניה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בפוארטו ריקו? מהי השפה המדוברת של פוארטו ריקו?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בפוארטו ריקו? ממה שאני יודע הרי שבפוארטו ריקו מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בפוארטו ריקו ואיזו נחשבת כשפה רשמית בפוארטו ריקו?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בפורטוגל? מהי השפה המדוברת של פורטוגל?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בפורטוגל? ממה שאני יודע הרי שבפורטוגל מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בפורטוגל ואיזו נחשבת כשפה רשמית בפורטוגל?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בפיליפינים? מהי השפה המדוברת של פיליפינים?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בפיליפינים? ממה שאני יודע הרי שבפיליפינים מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בפיליפינים ואיזו נחשבת כשפה רשמית בפיליפינים?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בפפואה גינאה החדשה? מהי השפה המדוברת של פפואה גינאה החדשה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בפפואה גינאה החדשה? ממה שאני יודע הרי שבפפואה גינאה החדשה מדברים מספר שפות, אז מי ... השפה המדוברת בפפואה גינאה החדשה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בפפואה גינאה החדשה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בפנמה? מהי השפה המדוברת של פנמה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בפנמה? ממה שאני יודע הרי שבפנמה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בפנמה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בפנמה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בפקיסטן? מהי השפה המדוברת של פקיסטן?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בפקיסטן? ממה שאני יודע הרי שבפקיסטן מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בפקיסטן ואיזו נחשבת כשפה רשמית בפקיסטן?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בנורבגיה? מהי השפה המדוברת של נורבגיה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בנורבגיה? ממה שאני יודע הרי שבנורבגיה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בנורבגיה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בנורבגיה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בקריית הוותיקן? מהי השפה המדוברת של קריית הוותיקן?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בקריית הוותיקן? ממה שאני יודע הרי שבקריית הוותיקן מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בקריית הוותיקן ואיזו נחשבת כשפה רשמית בקריית הוותיקן?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים ביאן מאיין? מהי השפה המדוברת של יאן מאיין?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים ביאן מאיין? ממה שאני יודע הרי שביאן מאיין מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת ביאן מאיין ואיזו נחשבת כשפה רשמית ביאן מאיין?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בקוריאה הדרומית? מהי השפה המדוברת של קוריאה הדרומית?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בקוריאה הדרומית? ממה שאני יודע הרי שבקוריאה הדרומית מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בקוריאה הדרומית ואיזו נחשבת כשפה רשמית בקוריאה הדרומית?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים באיי מריאנה הצפוניים? מהי השפה המדוברת של איי מריאנה הצפוניים?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באיי מריאנה הצפוניים? ממה שאני יודע הרי שבאיי מריאנה הצפוניים מדברים מספר שפות, אז מי ... המדוברת באיי מריאנה הצפוניים ואיזו נחשבת כשפה רשמית באיי מריאנה הצפוניים?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בקוריאה הצפונית? מהי השפה המדוברת של קוריאה הצפונית?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בקוריאה הצפונית? ממה שאני יודע הרי שבקוריאה הצפונית מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בקוריאה הצפונית ואיזו נחשבת כשפה רשמית בקוריאה הצפונית?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בניואה? מהי השפה המדוברת של ניואה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בניואה? ממה שאני יודע הרי שבניואה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בניואה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בניואה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...