Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו שפות-של-מדינות

0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בניגריה? מהי השפה המדוברת של ניגריה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בניגריה? ממה שאני יודע הרי שבניגריה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בניגריה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בניגריה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בניקרגואה? מהי השפה המדוברת של ניקרגואה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בניקרגואה? ממה שאני יודע הרי שבניקרגואה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בניקרגואה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בניקרגואה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בניו זילנד? מהי השפה המדוברת של ניו זילנד?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בניו זילנד? ממה שאני יודע הרי שבניו זילנד מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בניו זילנד ואיזו נחשבת כשפה רשמית בניו זילנד?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בהולנד? מהי השפה המדוברת של הולנד?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בהולנד? ממה שאני יודע הרי שבהולנד מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בהולנד ואיזו נחשבת כשפה רשמית בהולנד?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בנמיביה? מהי השפה המדוברת של נמיביה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בנמיביה? ממה שאני יודע הרי שבנמיביה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בנמיביה ואיזו נחשבת כשפה רשמית בנמיביה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במוזמביק? מהי השפה המדוברת של מוזמביק?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במוזמביק? ממה שאני יודע הרי שבמוזמביק מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במוזמביק ואיזו נחשבת כשפה רשמית במוזמביק?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במרוקו? מהי השפה המדוברת של מרוקו?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במרוקו? ממה שאני יודע הרי שבמרוקו מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במרוקו ואיזו נחשבת כשפה רשמית במרוקו?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במונטנגרו? מהי השפה המדוברת של מונטנגרו?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במונטנגרו? ממה שאני יודע הרי שבמונטנגרו מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במונטנגרו ואיזו נחשבת כשפה רשמית במונטנגרו?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במולדובה? מהי השפה המדוברת של מולדובה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במולדובה? ממה שאני יודע הרי שבמולדובה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במולדובה ואיזו נחשבת כשפה רשמית במולדובה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במקסיקו? מהי השפה המדוברת של מקסיקו?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במקסיקו? ממה שאני יודע הרי שבמקסיקו מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במקסיקו ואיזו נחשבת כשפה רשמית במקסיקו?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במאוריטניה? מהי השפה המדוברת של מאוריטניה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במאוריטניה? ממה שאני יודע הרי שבמאוריטניה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במאוריטניה ואיזו נחשבת כשפה רשמית במאוריטניה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים באיי מרשל? מהי השפה המדוברת של איי מרשל?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באיי מרשל? ממה שאני יודע הרי שבאיי מרשל מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת באיי מרשל ואיזו נחשבת כשפה רשמית באיי מרשל?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במלטה? מהי השפה המדוברת של מלטה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במלטה? ממה שאני יודע הרי שבמלטה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במלטה ואיזו נחשבת כשפה רשמית במלטה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים באיים המלדיביים? מהי השפה המדוברת של איים המלדיביים?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים באיים המלדיביים? ממה שאני יודע הרי שבאיים המלדיביים מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת באיים המלדיביים ואיזו נחשבת כשפה רשמית באיים המלדיביים?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במלזיה? מהי השפה המדוברת של מלזיה?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במלזיה? ממה שאני יודע הרי שבמלזיה מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במלזיה ואיזו נחשבת כשפה רשמית במלזיה?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במדגסקר? מהי השפה המדוברת של מדגסקר?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במדגסקר? ממה שאני יודע הרי שבמדגסקר מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במדגסקר ואיזו נחשבת כשפה רשמית במדגסקר?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים במקאו? מהי השפה המדוברת של מקאו?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים במקאו? ממה שאני יודע הרי שבמקאו מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת במקאו ואיזו נחשבת כשפה רשמית במקאו?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בלוקסמבורג? מהי השפה המדוברת של לוקסמבורג?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בלוקסמבורג? ממה שאני יודע הרי שבלוקסמבורג מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בלוקסמבורג ואיזו נחשבת כשפה רשמית בלוקסמבורג?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בליכטנשטיין? מהי השפה המדוברת של ליכטנשטיין?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בליכטנשטיין? ממה שאני יודע הרי שבליכטנשטיין מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בליכטנשטיין ואיזו נחשבת כשפה רשמית בליכטנשטיין?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה מדברים בלוב? מהי השפה המדוברת של לוב?

 למישהו יש מושג איזה שפות מדברים בלוב? ממה שאני יודע הרי שבלוב מדברים מספר שפות, אז מי שיודע שיציין מהי השפה המדוברת בלוב ואיזו נחשבת כשפה רשמית בלוב?

שאלה נשאלה ב- 12 ספטמבר, 2014 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...