Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

תשובות של מידע על קלוריות

0 הצבעות

קלוריות בשר שליו מבושל - כמה קלוריות יש בבשר שליו מבושל

כמה קלוריות יש בבשר שליו מבושל?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות
0 הצבעות

קלוריות כרעיים וחזה של בשר שליו ללא עור, לא מבושל

כמה קלוריות יש בכרעיים וחזה של בשר שליו ללא עור, לא מבושל?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות

קלוריות בשר צבי צלוי - כמה קלוריות יש בבשר צבי צלוי

כמה קלוריות יש בבשר צבי צלוי?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות

קלוריות בשר צבי כבוש במלח - כמה קלוריות יש בבשר צבי כבוש במלח

כמה קלוריות יש בבשר צבי כבוש במלח?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות

קלוריות בשר עז מבושל - כמה קלוריות יש בבשר עז מבושל

כמה קלוריות יש בבשר עז מבושל?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות

קלוריות בשר עז לא מבושל - כמה קלוריות יש בבשר עז לא מבושל

כמה קלוריות יש בבשר עז לא מבושל?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות

קלוריות בשר עז אפוי - כמה קלוריות יש בבשר עז אפוי

כמה קלוריות יש בבשר עז אפוי?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות

קלוריות חזה אווז - כמה קלוריות יש בחזה אווז

כמה קלוריות יש בחזה אווז של טירת צבי, הוד לבן, אס?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות

קלוריות שניצלוני עוף, כוכבי עוף, חטיפי עוף בציפוי מעודן, מאמא עוף

כמה קלוריות יש בשניצלוני עוף, כוכבי עוף, חטיפי עוף בציפוי מעודן, מאמא עוף?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות
0 הצבעות

קלוריות שיפוד פרגית מטוגן ומבושל ברוטב יין ושמן סויה

כמה קלוריות יש בשיפוד פרגית מטוגן ומבושל ברוטב יין ושמן סויה?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות
0 הצבעות
0 הצבעות

קלוריות שוקיי עוף במרינדת עגבניות פיקנטית של מאמא עוף

כמה קלוריות יש בשוקיי עוף במרינדת עגבניות פיקנטית של מאמא עוף?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות
0 הצבעות

קלוריות שוק עוף ללא עצם, מטוגן, ללא ציפוי, נאכל ללא עור

כמה קלוריות יש בשוק עוף ללא עצם, מטוגן, ללא ציפוי, נאכל ללא עור?

נתקבלה תשובה 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון
0 הצבעות
0 הצבעות
0 הצבעות
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...