Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

תשובות של צמחי ארץ ישראל

0 הצבעות

איך עושים אוריגמי של חילזון? צריכה רמה שמתאימה לילדים, למתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של חלזונות יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין חילזון מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת חילזון? אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי של תוכי? צריכה רמה שמתאימה לילדים, למתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של תוכים יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין תוכי מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת תוכי? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי של חרב? בבקשה רמות לילדים, למתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של חרבות יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין חרב מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת חרב? אשמח לדגמים שונים של חרבות בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי של חתול או חתולה? בבקשה רמות לילדים, למתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של חתולים יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין חתול מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת חתול? אשמח לדגמים שונים של ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי חולצה? בבקשה רמות לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם דגמים של חולצות יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין חולצה מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת חולצה? אשמח לדגמים שונים של ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי זחל? בבקשה רמות לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם זחלים יותר מורכבים מנייר למתקדמים

רוצה להכין זחל מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת זחל? אשמח דגמים שונים של זחלים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי זברה לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הכנת זברה מנייר למתקדמים?

רוצה להכין זברה מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי בצורת זברה? אשמח דגמים שונים של זברות בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי זיקוקים, דגמים של אוריגמי שנראים כמו התפוצצות של זיקוקים?

רוצה להכין דגם של זיקוקים מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של זיקוקים?

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי זבוב לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הכנת זבוב מנייר למתקדמים?

רוצה להכין זבוב מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של זבוב? אשמח דגמים שונים של זבובים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי זר פרחים לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הכנת זר פרחים מנייר למתקדמים?

רוצה להכין זר פרחים מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של זר פרחים? אשמח דגמים שונים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 10 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי זאב לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הכנת זאב מנייר למתקדמים?

רוצה להכין זאב מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של זאב? אשמח דגמים שונים של זאבים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי ואזה (אגרטל) לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הכנת ואזה למתקדמים?

רוצה להכין ואזה מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של ואזה? אשמח דגמים שונים של אגרטלים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי פרח ורד לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הכנת ורד למתקדמים?

רוצה להכין ורד מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של ורד? אשמח דגמים שונים של פרחי ורד בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי קוביה לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הכנת קוביה למתקדמים?

רוצה להכין קוביה מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של קוביה? אשמח דגמים שונים של קוביה בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי הלו קיטי לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם הלו קיטי למתקדמים?

רוצה להכין הלו קיטי מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של הלו קיטי? אשמח דגמים שונים ... בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי דבורה לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם דבורה למתקדמים?

רוצה להכין דבורה מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של דבורה? אשמח דגמים שונים של דבורים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי דולפין לילדים ולמתחילים ואם אפשר אז גם דולפין למתקדמים?

רוצה להכין דולפין מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של דולפין? אשמח לדולפינים שונים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי דינוזאור לילדים למתחילים ואם אפשר אז גם למתקדמים?

רוצה להכין דינוזאור מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של דינוזאור? אשמח לדינוזאורים ... הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך עושים אוריגמי דג לילדים למתחילים ואם אפשר אז גם קיפול של דג למתקדמים?

רוצה להכין דג מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של דג? אשמח לדגמים שונים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
0 הצבעות

איך לעשות אוריגמי דרקון קל לילדים למתחילים ואם אפשר אז גם קיפול דרקון למתקדמים?

רוצה להכין דרקון מנייר, מישהו יכול להראות לי מדריכים, סרטונים והוראות הדרכה ליצירת אוריגמי של דרקון? אשמח לדגמים שונים בכל הרמות החל מקיפולים שמתאימים לילדים, מתחילים, בינוניים ומתקדמים. תודה

נתקבלה תשובה 8 דצמבר, 2015 בקטגוריית יצירה
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...